link
  • Z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych powstała w 2011 roku „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, podpisana przez 58 organizacji branżowych z całego świata, która określa cele działania przemysłu tworzyw sztucznych i wzywa wszystkie zainteresowane strony do ścisłej współpracy w celu osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu szkód w środowisku morskim. Szczegóły na www.plasticseurope.org
min

Razem na rzecz czystości polskich rzek

Rzeki w Polsce są zaśmiecane. Odpady zanieczyszczają wodę, ostatecznie spływają do Morza Bałtyckiego, zatruwając je. Możemy, musimy to zmienić. Połączymy nasze siły i wspólnie zatroszczmy się, aby odpady trafiały do recyklingu, a nie do rzek, mórz i oceanów.

12 marca 2013

Postanowiliśmy zatroszczyć się o polskie rzeki i ochronić je przed zaśmiecaniem

 

Dominik Dobrowolski

Wszystko zaczęło się pod koniec lat 80, kiedy razem z przyjaciółmi tworzyłem ruch Wolność i Pokój. Pierwszym naszym celem była Huta Siechnice, zatruwająca rakotwórczym chromem źródła wody dla Wrocławia. Udało się, zamknięto toksyczną produkcję. W tym czasie studiowałem na  Uniwersytecie Przyrodniczym, później też na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - moim marzeniem było założenie gospodarstwa ekologicznego.

Życie jednak tworzy własne historie. Zamiast wytwarzać oscypki i miód związałem się z ruchem ngo. Jestem niezależnym ekologiem i podróżnikiem. Działam na terenie całej Polski i poza granicami. Sprzątam świat. Pomagam organizacjom - tworzę i zarządzam projektami, buduję programy fundraisingowe. Łączę ekonomię, zdrowie, sport, kulturę i sztukę, architekturę z ekologią. W dzisiejszym świecie wszystkie te dyscypliny muszą się uzupełniać i wspierać. Prowadzę szkolenia i projekty dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), zielonego PR i marketingu. Dla wielu firm, samorządów i organizacji organizuję wydarzenia (konferencje, seminaria, imprezy integracyjne) w standardzie carbon neutral oraz happeningi ekologiczne np. "Recykling daje owoce" , "Zamień Odpady na Kulturalne Wypady", "Kocham recykling", "Kwiaty za elektrograty" , "Świeć przykładem"  ... . Pomagam Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w odbudowie dawnego sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku (www.sokolowsko.org) .

I edukując podróżuję. Rower  - "Stop CO2 Rusz się" , kajak - "Recykling rejsy" - tak przemierzam świat.

Cycling recycling - dookoła Bałtyku 2010

Recykling rejs Odra 2011

Recykling rejs Wisła 2012

Zapraszam do wspólnego przemierzania. Pomalujmy świat na zielono - nie na szaro :-) .

 

 

PlasticsEuropePolska

Działania PlasticsEurope Polska, fundacji reprezentującej producentów tworzyw sztucznych w Polsce, skupiają się na najistotniejszych zagadnieniach i relacjach związanych ze znaczeniem tworzyw sztucznych we współczesnym świecie. Tworzywa sztuczne to powszechnie wykorzystywany materiał, który umożliwił rewolucyjne zmiany w nauce i technologii w ciągu ostatnich 50 lat. Ale to także materiał, który odgrywa bardzo istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią – m.in. dzięki różnorodnym możliwościom zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach działań związanych z edukacją i informacją Fundacja PlasticsEurope Polska publikuje broszury i materiały edukacyjne, prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz angażuje się w różne akcje proekologiczne, w oparciu o rzetelną wiedzę i z wykorzystaniem programów edukacyjnych. Promowane właściwych postaw ekologicznych oraz upowszechnianie wiedzy na temat wartości odpadów z tworzyw sztucznych to jeden z naszych celów.

Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać ponownie: - odzyskać surowiec lub jego wartość energetyczną. To jedyny surowiec, który nie tylko można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby (np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru); można również odzyskać zmagazynowaną w nim energię - wykorzystując go jako składnik do produkcji paliw alternatywnych (np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut). Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali. Każdy zużyty wyrób z plastiku ma szansę na powtórne wykorzystanie z korzyścią dla środowiska naturalnego, zwłaszcza jeśli zostanie selektywnie zebrany. Poprzez segregację można zmniejszyć ilość odpadów, która trafia na wysypiska. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików – ponad 70% tego typu odpadów trafia na wysypiska, a jedynie niespełna 30% poddawane jest recyklingowi i odzyskowi.

Anna Kozera-Szałkowska
Communications Manager
PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4 p. 109 - 00-074 Warszawa - Poland
Tel. +48 (0) 22 630 99 03 - Faks +48 (0) 22 630 99 10 - Mobile +48 (0) 695 915 917

anna.szalkowska@plasticseurope.org

Więcej informacji o PlasticsEurope: www.plasticseurope.org

 

 

logo
WYPRAWĘ "KAJAKIEM PO POLSCE - 2013" POPIERAJĄ:
?dzial=3&kat=13&art=7 ?dzial=3&kat=13&art=30 ?dzial=3&kat=13&art=12 ?dzial=3&kat=13&art=13 ?dzial=3&kat=13&art=15 ?dzial=3&kat=13&art=11 ?dzial=3&kat=13&art=16 ?dzial=3&kat=13&art=31 ?dzial=3&kat=13&art=18 ?dzial=3&kat=13&art=19 ?dzial=3&kat=13&art=36 ?dzial=3&kat=13&art=24 ?dzial=3&kat=13&art=26
PATRONI MEDIALNI:
?dzial=3&kat=14&art=8 ?dzial=3&kat=14&art=9 ?dzial=3&kat=14&art=10 ?dzial=3&kat=14&art=14 ?dzial=3&kat=14&art=17 ?dzial=3&kat=14&art=20 ?dzial=3&kat=14&art=21 ?dzial=3&kat=14&art=22 ?dzial=3&kat=14&art=23 ?dzial=3&kat=14&art=25 ?dzial=3&kat=14&art=27 ?dzial=3&kat=14&art=32 ?dzial=3&kat=14&art=29