link
  • Ocenia się, że ponad 80% zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej. Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania przez europejski przemysł tworzyw sztucznych, który jest inicjatorem „Wspólnej Deklaracji w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”. Obecnie w ramach deklaracji prowadzonych jest ponad 140 projektów w 32 krajach, które na bieżąco raportowane są na www.marinelittersolutions.com
min

5R - najlepszy sposób na czyste polskie rzeki

To już trzeci Recykling rejs. Tym razem nurt edukacji poniesie nas wzdłuż i wszerz przez całą Polskę z Tarnowa do Szczecina, przez Dunajec, Wisłę, Noteć, Wartę i Odrę. Ekokajak pokona pięć głównych Rzek - to symbol  5R  - czyli pięciu zasad, które powinny towarzyszyć zawsze zrównoważonej gospodarce odpadami.

12 marca 2013

5R

Na wstępie warto przypomnieć że „recykling” nie jest panaceum na wszelkie problemy z odpadami. To tylko jedna z zasad, której zastosowanie buduje zrównoważoną gospodarkę odpadami. Oobecnie prawidłowa gospodarka odpadami powinna być oparta jest na zasadach 5R .

Zasada 5R: (1)REDUCE, (2)REUSE, (3)RECYCLE, (4)RECOVER  i (5)RENEW  (z języka anielskiego) promuje podstawowe sposoby postępowania z odpadami.

1. REDUCE - pierwsze „R” (redukuj, ograniczaj). Przypomina o najważniejszym  działaniu, które powinno zawsze jako pierwsze towarzyszyć gospodarce odpadami. Najważniejsze jest zmniejszenia ich ilości, czyli ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, unikanie zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy, unikanie towarów nadmiernie opakowanych i jednorazowych o niskiej jakości, które szybko zamieniają się w śmieci, często niebezpieczne dla życia, zdrowia i środowiska.

2. REUSE - drugie „R” (użyj ponownie, wykorzystaj). Przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę kupowania kolejnych towarów oraz powstających odpadów. Reuse zachęca do wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.

3. RECYCLE - trzecie „R” (segreguj i przekaż do recyklingu). Zachęca do  segregowania odpadów a samorządy i firmy zajmujące się gospodarką odpadami do wykorzystania posegregowanych odpadów w procesach recyklingu; np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru.

4. RECOVER - czwarte „R” (odzyskuj, szczególnie energię zawartą w odpadach). Wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu z uwagi  na skomplikowaną i wielomateriałową budowę lub ich recykling nie jest ekonomicznie uzasadniony. Jedynym rozsądnym sposobem ich zagospodarowania jest wykorzystanie energii w nich zawartej. Możliwe jest np. spalanie takich odpadów (jedynie w specjalistycznych instalacjach) i produkcja w procesie kogeneracji czyli skojarzeniu, energii cieplnej i elektrycznej; np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut.

5. RENEW - piąte „R” (odnawiaj). Zachęca producentów i wytwórców materiałów, do ich odnawiania, przykładem może być np. produkcja nowej generacji tworzyw sztucznych na bazie produktów organicznych.

 

  • Zapraszamy gminy, firmy, media czy organizacje, które chciałyby wdrożyć wszystkie 5 zasad postępowania z odpadami. Prosimy o kontakt: Dominik Dobrowolski, www.cycling-recycling.eu i Fundacja PlasticsEurope Polska, www.plasticseurope.pl .
logo
WYPRAWĘ "KAJAKIEM PO POLSCE - 2013" POPIERAJĄ:
?dzial=3&kat=13&art=7 ?dzial=3&kat=13&art=30 ?dzial=3&kat=13&art=12 ?dzial=3&kat=13&art=13 ?dzial=3&kat=13&art=15 ?dzial=3&kat=13&art=11 ?dzial=3&kat=13&art=16 ?dzial=3&kat=13&art=31 ?dzial=3&kat=13&art=18 ?dzial=3&kat=13&art=19 ?dzial=3&kat=13&art=36 ?dzial=3&kat=13&art=24 ?dzial=3&kat=13&art=26
PATRONI MEDIALNI:
?dzial=3&kat=14&art=8 ?dzial=3&kat=14&art=9 ?dzial=3&kat=14&art=10 ?dzial=3&kat=14&art=14 ?dzial=3&kat=14&art=17 ?dzial=3&kat=14&art=20 ?dzial=3&kat=14&art=21 ?dzial=3&kat=14&art=22 ?dzial=3&kat=14&art=23 ?dzial=3&kat=14&art=25 ?dzial=3&kat=14&art=27 ?dzial=3&kat=14&art=32 ?dzial=3&kat=14&art=29